Да се построи една сграда е трудно, но още по–трудно е да бъде съхранена във вида, в който е проектирана.

МОДЕРЕН ИМОТ е професионалист, който може да бъде добър стопанин на Вашата сграда, като се грижи за:
  • почистване на общите части
  • подръжка на всички системи в сградата /електро, В и К – инсталации, отопление, асансьор и др./
  • плащане на месечни режийни разходи
  • при желание – осигуряване на портиер
  • изграждане на видеонаблюдение
  • подръжка на зелени площи


Всяка сграда и нейните обитатели имат различни нужди и потребности. Ние Ви предоставяме възможност да ползвате пакет от услуги по Ваш избор.

Управление, съчетано с професионализъм и постоянство винаги ражда успехи.