Управление под наем на апартаменти, къщи, офиси и търговски помещения.


МОДЕРЕН ИМОТ е професионалистът, който цени вашите активи и гарантира максимална доходност и намаляване на рисковете от наем на Вашия имот.

В съвместните ни отношения МОДЕРЕН ИМОТ Ви гарантира професионални съвети при отдаване под наем на Вашия имот. МОДЕРЕН ИМОТ е жизнено важна връзка между вас и вашите наематели. С Вашето доверие и нашите правни, административни, технически и счетоводни консултации ние можем да се грижим за вашия имот с изпълнението на следните задачи:
 • определяне на наемна цена по пазарни цени
 • внимателен подбор на наемател – сериозен и платежоспособен
 • подготвяне на договор за наем и поети задължения
 • събиране на месечен наем и превеждане по банков път на собственика
 • контрол върху изпълнение на договора /срокове, известия, прекратявания/
 • заплащане на режийни разходи, годишни такси и данъци
 • представляване на собственика пред институции и общи събрания на етажната собственост
 • контрол на общото състояние на имота
 • рехабилитация на имота при смяна на наематели
 • при желание на собственика организиране на ремонтни дейности и интериорен дизайн
 • застраховка на имота
 • откриване и прехвърляне на партиди


Пестенето на време и средства е основното предимство да се доверите на МОДЕРЕН ИМОТ.